British House

British House British House

METODA KOMUNIKATYWNABritish House

Większość kursów w Szkole BRITISH HOUSE uczonych jest metodą komunikatywną, której głównym celem jest zdobycie ogólnej umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku obcym.

Metoda Komunikatywna zakłada równoległe rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Nacisk kładziony jest również na rozwijanie słownictwa i zagadnień gramatycznych, które nie są celem samym w sobie, ale są niezbędnym instrumentem do precyzyjnego porozumiewania się. W nauce języka obcego tą metodą równie ważny jest aspekt kulturowy, dlatego nasi uczniowie poznają język obcy w szerszym kontekście kulturowym danego kraju, co jest również potrzebne do efektywnej komunikacji.

Ucząc Metodą Komunikatywną mamy do dyspozycji szereg ciekawych materiałów. Oprócz podręczników korzystamy z materiałów autorskich, audio-wizualnych, autentycznych, np. artykułów prasowych i innych materiałów dydaktycznych, które pomagają w łatwiejszym przyswajaniu informacji i rozwijaniu sprawności językowych.

Myśląc o tym jak uczyć, mamy zawsze na uwadze naszych uczniów, co oznacza, że metody pracy zawsze dostosowane są do potrzeb naszych słuchaczy. Dlatego zajęcia naszych lektorów są regularnie oceniane przez samych słuchaczy, poprzez rozmowy z nauczycielem i wypełnianie ankiet ewaluacyjnych. W ten sposób sami uczniowie mają również wpływ na kształt zajęć, w których biorą udział. Poza tym, dyrektor szkoły regularnie hospituje i omawia zajęcia poszczególnych lektorów.

Zaufali nam British House

Działdowo 698 690 560 Mława 698 690 549

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji