British House

British House British House

Co to jest Pearson English International Certificate (PTE General)?British House

Pearson English International Certificate (PTE General), który przygotowywany jest przez największą instytucję testującą w Wielkiej Brytanii, sprawdza znajomość języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2) i jest uznawany na całym świecie. Skierowany jest on do osób uczących się języka angielskiego, dla których ten język nie jest językiem ojczystym.
Egzamin składa się z części pisemnej, sprawdzającej umiejętność słuchania, czytania, pisania, jak również krótkiej części ustnej. Certyfikat jest bezterminowy.

 

UznawalnośćBritish House

Egzamin Pearson English International Certificate (PTE General) uznawany jest na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania języka angielskiego na odpowiednim poziomie.
W Polsce:

  • uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
  • uznawany jest przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)
  • zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)

Co wyróżnia Pearson English International Certificate (PTE General)British House

Egzamin Pearson English International Certificate (PTE General) nie zawiera sztucznie stworzonych do celów egzaminacyjnych zadań gramatycznych czy leksykalnych. Bazuje na realnych sytuacjach komunikacyjnych i sprawdza praktyczną umiejętność posługiwania się językiem. Nie posiada oddzielnej części gramatycznej a znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych. Największy nacisk egzamin kładzie na komunikację, a nie znajomość konkretnego słownictwa, czy struktur gramatycznych. Jest to jeden z najkrócej trwających egzaminów międzynarodowych, np. część pisemna na poziomie B2 trwa tylko 2 godziny zegarowe a ustny 7 minut. Uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi z całego egzaminu gwarantuje otrzymanie certyfikatu. Certyfikat nie ma określonego terminu ważności i jest bezterminowy.

 

Terminy najbliższych sesji egzaminacyjnych Pearson English International Certificate (PTE General)
sesja egzaminacyjna maj 2024 czerwiec 2024 październik 2024
Termin egzaminu pisemnego 18 maja 22 czerwca 19 października
Ostateczny termin rejestracji na egzamin w naszym centrum 10 kwietnia 15 maja 11 września

 

Cennik
Poziom egzaminu Pearson English International Certificate  (poziom wg systemu Rady Europy) Cena
Level A1 (A1) 540zł
Level 1 (A2) 610zł
Level 2 (B1) 670zł
Level 3 (B2) 790zł
Level 4 (C1) 850zł
Level 5 (C2) 880zł

Zapisz się na egzamin

Zaufali nam British House

Działdowo 698 690 560 Mława 698 690 549

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji