British House

British House British House
 • Do jakich egzaminów Pearson można przystąpić w British House? British House

  Dla młodzieży i dorosłych, nasze Centrum Egzaminacyjne przeprowadza egzamin Pearson Test of English General (PTE General) na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2. Dla dzieci w wieku 6-13 lat oferujemy egzamin PTE Young Learners na 4 poziomach zaawansowania.

 • Kim są egzaminatorzy? British House

  Egzaminatorami są nauczyciele British House, którzy przeszli szkolenia i pozytywnie zaliczyli test końcowy, zdobywając certyfikat egzaminatora.

 • Czy do egzaminów w British House mogą przystąpić tylko uczniowie szkoły? British House

  Nie, nasza szkoła posiada statut otwartego Centrum Egzaminacyjnego, więc do egzaminu mogą przystąpić wszyscy, którzy zarejestrują się u nas w odpowiednim terminie na wybraną sesję egzaminacyjną.

 • Jak długo czeka się na wyniki? British House

  Wyniki egzaminu uzyskuje się po około dwóch miesiącach od daty egzaminu pisemnego, a certyfikaty są dostępne po około 3 miesiącach.

 • W jaki sposób otrzymam certyfikat? British House

  Kandydaci informowani są o terminie odbioru certyfikatów przez nasz sekretariat. Certyfikat należy odebrać osobiście (kandydat lub rodzic, zależnie od wieku kandydata) lub można upoważnić do tego inną osobę lub instytucję. Aby odebrać certyfikat, należy okazać dowód tożsamości.

 • Ile punktów muszę uzyskać, aby zdać egzamin? British House

  Punktacja i skala ocen zależne są od rodzaju egzaminu. Przykładowo, poniżej przedstawiamy wykaz ocen z podziałem punktowym dla egzaminu PTE General Level 3:

  Pass with Distinction – ocena pozytywna (70 pkt i więcej)
  Pass with Merit – ocena pozytywna (60 – 69 pkt)
  Pass – ocena pozytywna (50 i więcej pkt)
  Fail – ocena negatywna (poniżej 50 pkt)

 • Czy będąc dyslektykiem mogę liczyć na zwolnienie z niektórych części egzaminu lub inne specjalne traktowanie? British House

  Dysleksja, dysgrafia i dysortografia nie stanowią podstawy do zwolnienia z jakiejkolwiek części egzaminu. Można jednak ubiegać się o wydłużenie czasu pisemnych części egzaminu wypełniając stosowny wniosek i dostarczając go wraz z odpowiednim zaświadczeniem w wymaganym przez Centrum Egzaminacyjne terminie.

 • Czy jeśli po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej zrezygnuję z uczestnictwa w egzaminie, Centrum zwróci mi wpłaconą kwotę? British House

  Jeśli formalności rejestracyjne nie zostały dopełnione, kandydat ma prawo do pełnego zwrotu opłaty egzaminacyjnej. Po dokonaniu rejestracji zwrot opłaty możliwy jest jedynie z przyczyn medycznych.

 • Czy jeśli nie pojawię się na egzaminie, Centrum zwróci mi opłatę egzaminacyjną? British House

  Refundacja może przysługiwać wyłącznie osobom, które ze względów medycznych lub z powodu śmierci bliskiej osoby nie mogły uczestniczyć w egzaminie, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie sesji. W takich przypadkach możliwy jest częściowy zwrot opłaty za egzamin. Osoby, które chcą się o niego ubiegać powinny dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego – w nieprzekraczalnym terminie określonym w regulaminie danej sesji egzaminacyjnej – zwolnienie lekarskie lub akt zgonu jak również wniosek o zwrot opłaty egzaminacyjnej.

 • Czy można przełożyć termin egzaminu? British House

  Część pisemna egzaminu przeprowadzana jest na całym świecie tego samego dnia. Z tego powodu nie ma możliwości przełożenia jej. W niektórych przypadkach istnieje natomiast możliwość zmiany terminu egzaminu ustnego, jeżeli pozwalają na to możliwości organizacyjne Centrum Egzaminacyjnego. Aby sprawdzić czy jest taka możliwość oraz jakie warunki należy spełnić, zapraszamy do kontaktu z Centrum.

 • Czy jeśli spóźnię się na egzamin, to mogę nie zostać wpuszczony do sali egzaminacyjnej? British House

  Tak. Ponieważ egzamin rozpoczyna się testem ze słuchu, osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną i nie mogą ubiegać się z tego tytułu o zwrot opłaty egzaminacyjnej.

 • Czy można zostać zdyskwalifikowanym podczas trwania egzaminu? British House

  Tak. W przypadku złamania regulaminu (np. korzystanie z telefonu komórkowego, urządzeń nagrywających, ściąganie, rozmawianie, nie reagowanie na upomnienia osoby prowadzącej egzamin, itp.).

Zaufali nam British House

Działdowo 698 690 560 Mława 698 690 549

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji