British House

British House British House

Co to jest pte general?British House

Pearson Test of English General, który przygotowywany jest przez największą instytucję testującą w Wielkiej Brytanii, sprawdza znajomość języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2) i jest uznawany na całym świecie. Skierowany jest on do osób uczących się języka angielskiego, dla których ten język nie jest językiem ojczystym.
Egzamin składa się z części pisemnej, sprawdzającej umiejętność słuchania, czytania, pisania, jak również krótkiej części ustnej. Certyfikat jest bezterminowy.

 

UznawalnośćBritish House

Egzamin PTE General uznawany jest na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania języka angielskiego na odpowiednim poziomie.
W Polsce:

    • uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
    • uznawany jest przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)
    • zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)

Co wyróżnia PTE GENERALBritish House

Egzamin PTE nie zawiera sztucznie stworzonych do celów egzaminacyjnych zadań gramatycznych czy leksykalnych. Bazuje na realnych sytuacjach komunikacyjnych i sprawdza praktyczną umiejętność posługiwania się językiem. Nie posiada oddzielnej części gramatycznej a znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych. Największy nacisk egzamin kładzie na komunikację, a nie znajomość konkretnego słownictwa, czy struktur gramatycznych. Jest to jeden z najkrócej trwających egzaminów międzynarodowych, np. część pisemna na poziomie B2 trwa tylko 2 godziny zegarowe a ustny 7 minut. Uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi z całego egzaminu gwarantuje otrzymanie certyfikatu. Certyfikat nie ma określonego terminu ważności i jest bezterminowy.

 

Terminy najbliższych sesji egzaminacyjnych PTE GENERAL
sesja egzaminacyjna czerwiec 2021 październik 2021 listopad 2021
Termin egzaminu pisemnego 19 czerwca 9 października 13 listopada
Ostateczny termin rejestracji na egzamin w naszym centrum 10  maja 1 września 5 października

 

Cennik
Poziom egzaminu PTE General (poziom wg systemu Rady Europy) Cena
Level A1 (A1) 390zł
Level 1 (A2) 450zł
Level 2 (B1) 510zł
Level 3 (B2) 620zł
Level 4 (C1) 710zł
Level 5 (C2) 770zł

Zapisz się na egzamin

Zaufali nam British House

Działdowo 698 690 560 Mława 698 690 549

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji